Hedeflerini, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Özgörkey Otomotiv, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsemektedir. Çalışanlarının motivasyonunu ve memnuniyetini ön planda tutarak, çalışanlarınızın kişisel gelişimlerini ve mesleki becerilerini geliştirmek, onlara huzurlu, güvenli ve sosyal bir çalışma ortamı sunmak temel insan kaynakları prensibimizdir. Personel Seçme ve yerleştirme sürecinde, "işe teknik uygunluk, sadakat, dürüstlük, takım çalışmasına yatkınlık, kendi ve çevresiyle barışık olma" gibi temel ölçütler dikkate alınır.

Kariyer Planlama & Eğitim

Özgörkey Otomotiv'de uygulanan İç ve Dış Eğitim Programları'nın amacı tüm çalışanların kendilerini ve işlerini geliştirerek verim ve katkılarını arttırmaktadır. Özgörkey Otomotiv, tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit fırsat sağlar. Yıllık bir program kapsamında düzenlenen eğitimlerin amacı; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, kariyer gelişimi ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Açılan pozisyonlarda çalışmakta olan personele öncelik tanınmaktadır. Bir üst pozisyona geçecek personelde ilgili pozisyonların yetkinlerini karşılıyor olması ve kariyer beklentilerinin ilgi pozisyon ile örtüşüyor olması dikkate alınmaktadır.

Staj Olanakları

Özgörkey Otomotiv'de Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır.

Ücret Dışı Olanaklar

Özgörkey OtomotivBelirli güzergahlara servis sağlanır. Tüm vardiyalara yemek verilir. Tesis içerisinde sağlık hizmetleri sağlanmakta olup, tesis imkanlarını aşan sağlık durumları için bir acil yardım programı bulunmaktadır. Personelin verimlilik ve iş geliştirmeye yönelik öneriler yapması teşvik edilir ve başarılı öneriler ödüllendirilir. Önemli günler tüm personelin katılımı ile kutlanır ve çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak amaçlı sosyal aktiviteler ve organizasyonlar düzenlenir. Tesis dahilinde tüm personelin dinlenme saatlerinde ve diğer boş vakitlerinde faydalanabilmesi için kütüphane ve çeşitli oyunların yer aldığı bir hobby odası mevcuttur.

Bizimle çalışmak isterseniz CV'nizi insankaynaklari@ozgorkey.com adresine gönderebilirsiniz.